1. теоретические основы и классификация контроля


Ревізія операцій на поточному рахункуСкачать 199.87 Kb.
страница43/44
Дата13.01.2020
Размер199.87 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
2.2. Ревізія операцій на поточному рахунку
З метою збереження грошових коштів і здійснення розрахунків установи банку відкривають всім підприємствам незалежно від форм власності поточні, депозитні рахунки у національній та іноземній валюті, субраху­нки для філій, представництв а також поточні бюджетні рахунки у наці­ональній валюті України згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і, затвердженою Постановою НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

Відповідно до законодавства, починаючи перевірку банківських операцій, ревізор спочатку з'ясо­вує, які рахунки відкрито підприємству, організації в установах банку. Під час ревізії операцій на рахунках коштів в банку необхідно провести зустрічні перевірки, а головне, ретельно перевірити взаємопов'язаність первинних документів по однорідних операціях. Для цього зіставляють дані записів бухгалтерського обліку та первинних документів. Зловживання, якщо вони існують, бажано виявляти на самому об'єкті перевірки, не сподіваючись на те, що необхідні результати встановлюватимуться безпосередньо в установі банку. Не виключено, що деякі працівники банку можуть бути причетними до різних зловживань, що не раз підтверджували результати ревізій.

Фінансовий контроль операцій на рахунках в банку починається з перевірки наяв­ності усіх виписок банку за поточним рахунком і відповідності зазначених у них показників даним бухгалтерського обліку. При цьому випис­ки перевіряються у хронологічній послідовності для того, щоб вияснити, чи правильно перенесено залишок з попередньої виписки до наступної.

Це найбільш трудомісткий процес контролю, бо здійснюється суцільно з усіх операцій. Тут застосовуються такі методичні прийоми:  • візуальна перевірка наявності документів;

  • нормативна перевірка на відповідність правилам оформлення банківських документів;

  • зустрічна перевірка в банках при підозрі на їх недостовірність, а також при виявленні відсутності окремих виписок банків чи відповідних первинних документів до них;

  • арифметична перевірка на правильність установлення залишків, загальних оборотів по кожній виписці банку.

Не менш важливо пересвідчитись у правильності відображення в об­ліку сум оборотів за дебетом і кредитом поточного рахунка. За умови, якщо бухгалтерські проведення за банківськими операціями складено правильно, розбіжностей між залишками коштів і сумами оборотів за даними бухгалтерського обліку не може бути. Якщо є розбіжності, то ревізор уважно їх розглядає, щоб переконатися в тому, чи були зловживання при цьому з боку працівників бухгалтерії.

Найважливішим і обов'язковим завданням ревізії операцій на рахунках в установі банку - перевірка достовірності виписок, які банк видає підприємству, наявності штампів і підписів працівників установ банку на документах, що додаються. Ревізор перевіряє наявність усіх додатків до виписок, що засвідчують здійснення тієї чи іншої операції (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, квитанції і т.д.). У тому випадку, якщо відсутні додатки, які підтверджують здійснені операції або у виписках є виправлення, підчищення, ревізор зобов'яза­ний взяти копії всіх документів в установі банку.

У зв’язку з тим, що усі банківські установи в Україні перейшли на комп'ютерну систему обліку і банківські виписки видаються клієнтам на кожний день здійснення операцій, необхідно звірити вхідні і вихідні залишки не лише за випискою, а й за датами здійснення попередніх операцій. Це дає змогу виявити знищені банківські виписки за конкрет­ний день, за якими проводяться дві операції - надходження коштів і перерахування різним організаціям в рахунок оплати товарів (робіт, послуг), які за даними бухгалтерського обліку не оприбутковуються і не знаходяться в залишках при проведенні інвентаризації.

При перевірці банківських операцій ревізор повинен звірити номери корінців грошових чеків з банківсь­кими виписками, пам'ятаючи про те, що три останні цифри номера чека заносяться до виписки, а вже потім перевірити одержання і повноту оприбуткування грошових коштів за касовою книгою. Якщо у банківсь­кій виписці відсутній номер корінця чека, а сам чек у чековій книжці відображено як зіпсований, то це свідчить про можливі зловживання. В такому разі необхідно провести зустрічну перевірку в установі банку по даній операції. Якщо виникають розбіжності між аналітичним і синтетичним облі­ком по операціях з поточним рахунком - то необхідно, аж до звірки із Головною книгою, переконатись у правильності складання облікових регістрів по поточному рахунку. При цьому перевіряється кореспонденція рахунків та визначення сум оборотів.В силу тих причин, що у виписці банку є лише цифрові дані, то ревізорові важливо знати побудову та код умовних цифрових позначок змісту операцій. При цьому необхідно знати, що записи у виписці мають протилежне значення для підприємств і означають по дебету - зменшення коштів, а по кредиту - надходження коштів. Наприклад, код 1 у дебеті виписки свідчить про списання коштів з рахунку на підставі платіжного доручен­ня, а у кредиті - зарахування на цей рахунок згідно з доданою до випи­ски копією платіжного доручення. Код 2 відображає зміст записів у виписці аналогічно до коду 1, але підставою для записів є платіжні вимоги-доручення. За даними кодів суцільним методом перевіряють повноту надходження Грошей на рахунок банківської установи.

Порівнявши виписки банку з доданими до них первинними документами, встановлення правильності підрахунків сум оборотів, початкового і кінцевого сальдо ревізор зобов’язаний перевірити сутність господарських операцій, а саме законність надходження або списання грошових коштів з рахунку підприємства. З цією метою, крім взаємного звіряння (порівняння сум за відповідними документами), необхідно пе­ресвідчитися у реальності здійснення господарської операції. Практика КРР показує, що трапляються випадки, коли підприємства пе­рераховують гроші за придбані товари, які насправді не надійшли на склад; надійшли, але не того асортименту, що зазначено в документах; перерахо­вані за придбання матеріальних цінностей і віднесені в дебет рахунків по обліку витрат, а фактично одержані цінності відображено в обліку по дебету “Матеріали” і кредиту “Розрахунки з підзвітними особами”.

При ревізії особливо ретельно повинні перевірятись оплачені лімітованими че­ками залізничні накладні, рахунки та квитанції інших організацій і уста­нов. Практика перевірки свідчить, що оплачені розрахунковими чеками документи повторно додаються до авансових звітів підзвітних осіб і вдруге оплачуються. За результатами ревізії складають проміжний акт, в якому вказують­ся пропозиції та заходи щодо попередження виникнення зловживань у майбутньому.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


База данных защищена авторским правом ©zodorov.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница