I. Організмовий рівень організації генетичної інформації. Прояви основних закономірностей успадкування на прикладі менде­люючих ознак людинистраница1/5
Дата24.04.2016
Размер0.55 Mb.
  1   2   3   4   5
I. Організмовий рівень організації генетичної інформації.

Прояви основних закономірностей успадкування на прикладі менде­люючих ознак людини (моно-, ди- та полігібридне схрещування).
1. Спадковість — це:

А. Властивість організмів реалізовувати генетичну інформацію в процесі онтогенезу.

В. Властивість організмів відтворювати собі подібних.

С. *Властивість організмів передавати особинам наступного покоління особливості своєї організації, а також характерні риси становлення цих особливостей в процесі онтогенезу.

D. Способи передачі генетичної інформації наступним поколінням.

Е. Властивість організмів змінювати особливості своєї організації, а також характерні риси становлення цих особливостей в процесі онтогенезу.


2. Мінливість — це:

А. Властивість організмів відтворювати собі подібних.

В. *Властивість організмів змінювати особливості своєї організації, а також характерні риси становлення цих особливостей в процесі онтогенезу.

С. Способи передачі генетичної інформації наступним поколінням.

D. Властивість організмів передавати особинам наступного покоління особливості своєї організації, а також характерні риси становлення цих особливостей в процесі онтогенезу.
3. Які органічні сполуки є матеріальним субстратом спадковості і мінливості?

А. Білки.

В. *Нуклеїнові кислоти.

С. Нуклеотиди.

D. Амінокислоти.

Е. Вуглеводи.


4. Які рівні організації властиві генетичному матеріалу?

А. Генний.

В. Хромосомний.

С. Геномний.

Д. Вірно А+С.

Е. *Вірно А+В+С


5. Яка кількість хромосом міститься в диплоїдних соматичних клітинах організму людини?

А. n, 23


В. *2n, 46

С. 4n, 92

D. 0.

Е. Жоден варіант невірний.6. Яка кількість хромосом міститься в статевих клітинах?

А. 0.


В. *n, 23

С. 2n, 46

D. 4n, 92

Е. Жоден варіант невірний.7. Що є дискретною одиницею спадковості і мінливості?

А. Нуклеїнова кислота.

В. Нуклеотид.

С. *Ген.


Д. Амінокислота.

Е. Пептидний ланцюг.


8. Хто перший висловив думку про дискретність генетичного матеріалу?

 1. М.Шлейден.

 2. Ч.Дарвін.

 3. *Г.Мендель.

 4. В.Йогансен.

 5. М.Вавілов.


9. Хто і коли для означення дискретної одиниці генетичного матеріалу ввів поняття «ген»?

А. К. Коренс у 1900р.

В. Г.Мендель у 1865р.

С. Ч. Дарвін у 1859р.

Д. *В. Йогансен у 1909р.

Е. М.Вавілов у 1920р.


10. З хімічної точки зору ген — це:

А. Один з ланцюгів молекули ДНК.

В. Будь-яка послідовність нуклеотидів нуклеїнової кислоти.

С. Специфічна послідовність амінокислот.

D. *Специфічна послідовність нуклеотидів нуклеїнової кислоти.

Е. Специфічна послідовність нуклеотидів і амінокислот.


11. Кількість генів у людини наближена до:

А. 1 000 000.

В. 100 000.

С. 10 000.

D. 1 000.

Е. *32 000.


12. Алель –це:

А. Елементарна одиниця мутації.

В. *Конкретна форма існування гена.

С. Елементарна одиниця рекомбінації.

D. Альтернативний варіант ознаки.

Е. Жоден з варіантів невірний.


13.Алельними називають гени, які:

А. *Визначають різні варіанти однієї ознаки і розміщені в однакових локусах гомологічних хромосом;

В. Визначають різні варіанти однієї ознаки і розміщені в різних локусах гомологічних хромосом;

С. Визначають різні варіанти однієї ознаки і розміщені в різних локусах негомологічних хромосом;

Д. Вірно А+В+С;

Е. Жоден з варіантів невірний.


14. Альтернативними ознаками є:

А) Висока форма близькозорості і нормальний зір;

Б) Висока форма близькозорості і низька форма близького зору;

В) Низька форма близькозорості і нормальний зір;

Г) *Усі варіанти вірні;

Д) Усі варіанти не вірні.


15. Яке співвідношення генотипів у нащадків моногетерозиготи, якщо інший з подружжя гомозигота за рецесивом?

А. Розщеплення відсутнє, нащадки одноманітні;

В. 3:1;

С. 9:3:3:1;

Д. *1:1;

Е. Жоден з варіантів невірний.


*16. У людини ген, що зумовлює нормальну пігментацію шкіри (А), домінує над геном альбінізму (а). Яких дітей за генотипами слід чекати в родині, якщо один з батьків гетерозиготний, а інший – альбінос?

А. 1АА:1аа;

В. 1АА:2Аа:1аа;

С. 3А:1аа;

Д. *1Аа:1аа;

Е. Жоден з варіантів невірний.


*17. Амавротична ідіотія (хвороба Тея-Сакса) успаковується як аутосомно-рецесивна ознака. Рецесивні гомозиготи гинуть у ранньому віці. У здорових стосовно амавротичної ідіотії батьків перша дитина померла від амавротичної ідіотії. Яка вірогідність того, що наступна дитина у цій сім’ї теж помре у ранньому віці?

А 100%;


В 75%;

С 50%;


Д *25%;

Е 0.
*18. Яке співвідношення генотипів можливе у нащадків дигетерозиготи, якщо інший з подружжя дигомозигота за рецесивами?

А. Розщеплення відсутнє, нащадки одноманітні;

В. 1:1;


С. 3:1;

* Д. 1:1:1:1;

Е. 9:3:3:1
*19. В сім’ї, де один з батьків сліпий, а інший – зрячий, є зряча і сліпа дитина. Які генотипи батьків? Ген сліпоти – рецесивний.

А. Обидва гомозиготні;

В. Обидва гетерозиготні;

*С. Зрячий-гетерозиготний, сліпий гомозиготний;

Д. Вірно А+С;

Е. Жоден з варіантів невірний.


*20. У людини здатність володіти правою рукою домінує над ліворукістю, а здатність до синтезу меланіну – над його порушенням (альбінізму). Гени обох ознак знаходяться в різних хромосомах. Які діти стосовно зазначених ознак могли б народитись від шлюбу гомозиготної за двома домінантними генами дівчини і ліворукого альбіноса?

*А. Усі лише з ознаками матері;

В. Усі лише з ознаками батька;

С. 50% праворуких альбіносів і 50% ліворуких з нормальним синтезом меланіну;

Д. 50% з обома ознаками матері і 50% з обома ознаками батька;

Е. Жоден з варіантів не вірний.


*21. У людини аномальний ген розвитку скелета (зміна кісток черепа і редукція ключиць)домінує над геном нормальної будови скелета, а ген праворукості домінує над геном ліворукості. Гени обох ознак знаходяться в різних хромосомах. Які діти стосовно зазначених ознак могли б народитись від шлюбу ліворукої дівчини з нормальним скелетом і праворукого чоловіка з аномальним скелетом, якщо чоловік гетерозиготний за обома ознаками?

А. Усі лише з ознаками матері (ліворукі з нормальним скелетом);

В. Усі лише з ознаками батька (праворукі з аномальним скелетом);

С. 50% з ознаками матері і 50% з ознаками батька;

*Д. 25% праворуких з аномальним скелетом, 25% ліворуких з аномальним скелетом, 25% праворуких з нормальним скелетом, 25% ліворуких з нормальним скелетом;

Е. Жоден з варіантів невірний.


*22. Один із типів синдрому Альперта успадковується, як аутосомна рецесивна ознака. В сім’ї, де один з батьків хворий, а інший, здоровий, є восьмеро здорових дітей. Які найбільш вірогідні генотипи членів цієї родини?

А. Жінка Аа чоловік, аа, F Аа

В. Жінка Аа, чоловік, аа, F аа

*С. Жінка АА, чоловік, аа, F Аа

*Д. Жінка аа, чоловік, АА, F Аа

Е. Усі варіанти ймовірні.


*23. У резус-позитивних батьків народилась резус-негативна дитина. Які найбільш вірогідні генотипи членів цієї родини?

 1. Жінка Rh+ Rh + чоловік Rh+Rh- F Rh+Rh-

 2. Жінка Rh+ Rh - чоловік Rh+Rh- F Rh+Rh-

 3. Жінка Rh+ Rh - чоловік Rh+Rh- F Rh+Rh+

 4. *Жінка Rh+ Rh - чоловік Rh+Rh- F Rh-Rh-

 5. Жінка Rh+ Rh + чоловік Rh-Rh- F Rh-Rh-

*24. При яких генотипах батьків буде діяти закон одноманітності гібридів першого покоління?

А) АаВв Х АаВв;

Б) АаВв Х АаВВ;

В) АаВв Х аавв;

Г) *ААВВ Х аавв;

Д) ААВв Х АаВв.
*25. Ахондроплазія успадковується як аутосомна домінантна ознака, а одна із форм глухоти – як аутосомна рецесивна. Гени, що детермінують ці ознаки розміщенні в різних хромосомах. Чоловік, який страждає ахондроплазією і має нормальний слух, одружився з глухою жінкою без ахондроплазії. У них народилося двоє дітей: одна з нормальним слухом і без ахондроплазії, друга глуха з ахондроплазією. Які генотипи батьків?

А. Обоє гомозиготні за обома ознаками;

В. Обоє гетерозиготні за двома ознаками;

С. Батько гомозиготний за ахондроплазією і гетерозиготний за слухом,

мати – гомозиготна за обома ознаками.

Д. Батько гетерозиготний за ахондроплазією і гомозиготний за слухом, мати гомозиготна за обома ознаками.

Е. *Батько гетерозиготний за обома ознаками, мати – дигомозиготна.
*26. Одна з форм глухонімоти у людини визначається домінантним геном. Інша форма, що викликає порушення звукосприймаючої системи, успадковується як рецесивна ознака. За перебігом ці хвороби не розрізняються. Батько і мати двох юнаків з нормальним слухом страждають різними формами глухонімоти. Яка ймовірність народження глухонімих онуків, якщо юнаки візьмуть шлюб із дівчатами, що мають нормальний слух і походить із здорових за глухонімотою родин?

А) *0%;


Б) 25%;

С) 50%;


Д) 75%;

Е) 100%.
*27. Хвороба Дері належить до хвороб спадкового порушення ліпідного обміну, які супроводжуються збільшенням концентрації ліпідів у сиворотці крові. Хвороба успадковується за аутосомно-рецесивним типом. Дитина здорових батьків страждає хворобою Дері. Які генотипи мають члени цієї родини? 1. Р аа, АА, F аа;

 2. Р Аа, АА, F Аа;

 3. Р Аа, Аа, F Аа;

 4. Р Аа, Аа, F АА;

 5. *Р Аа, Аа, F аа.


*28. Ахондроплазія успадковується за аутосомно-домінантним типом. У батька ахондроплазія, мати і дочка не мають цієї аномалії. Яка вірогідність народження в цій сім’ї дитини без аномалії?

А. 100%;


В. 75%;

С. *50%;


Д. 25%;

Е. 0%.
*29. Ген дальнозорості домінує над геном нормального зору. Від шлюбу далекозорої жінки і чоловіка з нормальним зором народилось п’ятеро далекозорих дітей. Який генетичний закон діє в даній ситуації?

А)*Одноманітності гібридів першого покоління;

Б) Розщеплення;

В) Чистоти гамет;

Г) Незалежного комбінування;

Д) Неменделівське успадкування.
*30. Які найбільш ймовірні генотипи жінки, її чоловіка і народженої дитини, якщо вагітність була резус-конфліктною?

А. жінка Rh+Rh+, чоловік Rh+Rh+; F Rh+Rh+;

В. жінка Rh+Rh-, чоловік Rh+Rh-, F Rh-Rh-;

С. *жінка Rh-Rh-, чоловік Rh+Rh-, F Rh+Rh-;

Д. жінка Rh-Rh-, чоловік Rh+Rh-, F Rh-Rh-;

Е. жінка Rh-Rh-, чоловік Rh-Rh-, F Rh-Rh-.


II. Множинний алелізм. Генетика груп крові. Плейотропія. Взаємодія алельних і неалельних генів.
31. Алельним генам притаманні:

А. Розміщення в гомологічних хромосомах.

В. Локалізація в однакових локусах гомологічних хромосом.

С. Наявність у хромосомі лише одного з алелей.

D. Вірно А+С.

Е. *Вірно А+В+С.


32. Множинними алелями називають:

А. Гени,які розміщені в одній хромосомі.

В. *Альтернативні варіанти одного гена.

С. Гени,які розміщені в негомологічних хромосомах.

D. Гени,які визначають різні ознаки.

Е. Усі варіанти вірні.


33. Біологічне значення множинних алелей полягає у тому, що вони:

А. Збільшують поліморфізм популяції.

В. Збільшують здатність популяції виживати в різноманітних умовах.

С. Збільшують еволюційні можливості виду.

D. Впливають на функціонування генетичного матеріалу.

Е. *Усі варіанти вірні.


34. Закони Менделя мають обмежену дію тому, що значна частка генів:

 1. *Пов’язана структурно, що обмежує їх незалежне успадкування

 2. *Пов’язана функціонально, оскільки продукти їх експресії взаємодіють

 3. *Представлена різними варіантами, оскільки існують множинні алелі

 4. *Проявляється залежно від умов середовища, оскільки мають залежну експресивність

 5. *Мутує, оскільки має різний ступінь мутабільності.


35. Генотип є цілісною системою тому що:

 1. Структурно і функціонально дискретний

 2. Структурно об’єднаний

 3. *Функціонально інтегрований

 4. Залежний від середовища

 5. Усі варіанти вірні.


36. Мультифакторіальний принцип формування фенотипу полягає у тому, що фенотип залежить від:

 1. Системи генів генотипу

 2. Експресії гена в конкретному генотипі

 3. Експресії гена в конкретних умовах середовища

 4. *Вірно А + В + С

 5. Жоден варіант невірний.


37. Від чого залежить експресивність гена?

А. Взаємодії алельних генів.

В. Взаємодії неалельних генів.

С. Умов трансляції.

D. *Вірно А+В+С.

Е. Жоден варіант невірний


38. Що називається експресивністю гена?

А. Форма взаємодії генів.

В. Частота гена в популяції.

С. Кількість носіїв ознаки.

D. *Ступінь фенотипового прояву ознаки.

Е. Вірно А+В+С+Д.


39. Яку назву має генетичний матеріал, що розміщений за межами ядра?

А. Позаядерний.

В. Цитоплазматичний.

С. Неінформативний.

D. *Вірно А+В.

Е. Вірно В+С.


40. Яку назву мають розташовані в цитоплазмі еукаріотів корпускулярні одиниці спадковості?

А. Плазміди.

В. *Плазмогени.

С. Псевдогени.

D. Вірно А+В+С.

Е. Жоден варіант невірний.


41. Яку назву має сукупність плазмогенів?

А. Геном.

В. Генофонд.

С. *Плазмон.

D. Мутон.

Е. Рекон.


42. Плазмогени успадковуються за:

А. Батьківською лінією.

В. *Материнською лінією.

С. Не успадковуються.

D. Вірно А+В.

Е. Жоден варіант невірний.


43. Чи можуть плазмогени змінити фенотиповий прояв ядерних генів?

А. Не можуть.

В. Можуть лише у особин жіночої статі.

С. Можуть лиш у особин чоловічої статі.

D. *Можуть у особин обох статей.

Е. Жоден варіант невірний.


*44. У жінки з ІІІ (В), Rh- групами крові народилась дитина з ІІ (А) групою крові. У дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові та резус фактор можливі у батька?

 1. *ІІ (А), Rh+

 2. І (0), Rh+

 3. ІІІ (В), Rh+

 4. І (0), Rh-

 5. ІІ (А), Rh-


*45. У жінки з резус-негативною кров’ю ІІІ групи системи АВ0 народилася дитина з ІV групою крові, в якої була гемолітична хвороба новонародженого внаслідок резус-конфлікту. Який генотип може бути у батька?

  1. ІАІА Rh Rh

  2. ІАІА rh rh

  3. ІАІ0 rh rh

  4. *ІВІВ Rh rh

  5. І0І0 Rh rh


*46. Жінка з І (0) Rh- групою крові вийшла заміж за чоловіка з ІV (АВ) Rh+ групою крові. Який варіант групи крові і резус-фактора можна очікувати у дітей?

 1. *ІІІ (В) Rh+

 2. І (0) Rh-

 3. ІV (АВ) Rh+

 4. ІV (АВ) Rh-

 5. І (0) Rh+


*47. Дислексія – спадкове порушення нервової системи, при якому має місце неможливість інтерпретувати письмовий текст при збереженні зору, слуху і інтелекту. Дане порушення успадковується як аутосомно-домінантна ознака. В сім’ї, де один з батьків має назване порушення, а інший без нього, народилися близнюки – один з порушенням, інший з нормальною інтерпретацією письмового тексту. Яка вірогідність того, що майбутня дитина цієї пари може мати дислексія?

 1. 0%;

 2. 100%;

 3. 25%;

 4. *50%;

 5. 75%.*48. Глухота – рецесивна ознака, яка зумовлена різними аутосомними генами. У яких шлюбах у глухих батьків можуть народжуватись нормальні діти?

А) ааВв х ааВв;

В) ааВВ х ААвв;

С) ааВв х Аавв;

Д) ААвв х ААвв;

Е) Вірно А і Д;

F) *Вірно В і С.
*49. Сліпота батьків спричинена різними (а і в) рецисивними аутосомними генами, а їх троє дітей зрячі. Які найбільші ймовірні генотипи членів цієї родини?

А. Р аа ВВ, Аавв, F аавв;

В. *Р ааВв, Аавв, F АаВв;

С. Р ааВВ, ААвв, F аавв;

Д. Р АаВв, Аавв, F АаВв;

Е. Р АаВв, АаВв, F аавв.


*50. У людини помірна та висока форми близькозорості детерміновані двома неалельними генами, які розташовані в різних хромосомах. Обидві вони успадковуються за аутосомно-домінантним типом. Помірна форма не проявляється в присутності гена високої близькозорості. Жінка, що має високу ступінь близькозорості, батько якої страждає помірною близькозорістю, вийшла заміж за чоловіка з помірною близькозорістю мати чоловіка мала нормальний зір. Яка ймовірність того, що діти від цього шлюбу матимуть нормальний зір?

А. 100%;


В. 75%;

С. 50%;


Д. 37,5%;

Е. 25%;


Г. *12,5%.
*51. Конкретний генотип як система взаємодіючих генів визначає ступінь пенетрантності і експресивності кожного конкретного гена, а відтак і пенетрантність та експресивність клінічних проявів мутантних алелів. Яка пенетрантність гена, якщо серед 120 його носіїв спричинену ним ознаку мають 60 осіб.

А. 100%;


В. 75%;

С. 60%;


Д. *50%;

Е. 25%.
52. Ген, що визначає чоловічий тип розвитку ембріона локалізований у короткому плечі У-хромосоми. Існує думка, що цей ген визначає також синтез Н-У-антитіл, які є в лейкоцитах чоловіків. Яку назву має вплив гена на формування кількох ознак?

А. Батьківський імпринтинг;

В. Множинний алелізм;

С. *Плейотропія;

Д. Полімерія;

Е. Генокопія.
*53. Резус-позитивний чоловік з другою групою крові одружився з резус-негативною жінкою з першою групою крові. Мати чоловіка, як і його дружина, була резус-негативною і мала першу групу крові. Яка ймовірність того, що дитина в цій сім’ї матиме обидві ознаки батька?

А. 100%;


В. 75%;

С. 50%;


Д.*25%;

Е. 0%.
*54. Одна з форм глаукоми дорослих визначається домінантним (А) аутосомним геном, інша рецесивним (в) аутосомним незчепленим з першим. Яку назву мають схожі ознаки, що спричинені неалельними генами?

А. Фенокопії;

Б. Плазмогени;

С. Множинний алелізм;

Д. *Генокопії;

Е. Рухомі генетичні елементи.
*55. Яка ймовірність народження сліпої дитини в сім’ї, де обоє батьків страждають спадковою сліпотою, спричиненою різними рецесивними (а і в) генами?

А. 100%;


В. 75%;

С. 50%;


Д. 25%;

Е. *0%.
*56. У глухонімих батьків з генотипами DDee і ddEE народились діти з нормальним слухом. Яка форма взаємодії генів D і E? 1. *Комплементарність

 2. Домінування

 3. Епістаз

 4. Полімерія

 5. Наддомінування


*57. Синдром Крузона характеризується багатьма клінічними симтомами і успадковуються за аутосомно-домінантним типом. Яка ймовірність того, що у шлюбі чоловіка з синдромом Крузона і нормальної стосовно цього синдрому жінки діти страждають цим синдромом? Мати чоловіка нормальна, а у батька синдром Крузона?

А. 100%


В. 75%

С. *50%


Д. 25%

Е. 0%.
*58. У людини встановлено дві форми спадкової близькозорості – помірна (від -2,0 до -4,0) та висока, вище -5,0. Обидві успадковуються як аутосомні домінантні незчеплені ознаки. В присутності гена високої форми близькозорості помірна форма не проявляється. Як називається така форма взаємодії неалельних генів? 1. Кодомінування

 2. Відносне домінування

 3. Комплементарність

 4. *Епістаз

 5. Полімерія


*59. Нейрофіброматоз – дві форми спадкової патології з аутосомно-домінантним типом успадкування, які визначаються мутаціями різних генів – Н.1 і Н.2. Яку назву мають хвороби, що схожі за фенотиповим проявом, але спричинені різними генами?

А. Генокопії;

В. *Генокопії;

С. Модифікація;

Д. Морфози;

Е. Усі варіанти вірні.III. Зчеплене успадкування. Генетика статі.
60. Група зчеплення генів – це:

 1. Гени диплоїдного набору хромосом

 2. Гени гаплоїдного набору хромосом

 3. Гени аутосом

 4. Гени статевої хромосоми

 5. *Гени будь-якої хромосоми


61. Які із тверджень є положеннями хромосомної теорії?

 1. *Гени розміщені в хромосомах. Кожна хромосома є групою зчеплення генів

 2. *Кількість груп зчеплення у кожного виду дорівнює гаплоїдному набору хромосом

 3. *Кожний ген у хромосомі займає певне місце (локус). Гени в хромосомах розміщені лінійно.

 4. Між негомологічними хромосомами може відбуватись обмін алелями гена.

 5. *Між гомологічними хромосомами може відбуватись обмін алелями гена.


62. Які із тверджень не є положеннями хромосомної теорії?

 1. Гени розміщені в хромосомах. Кожна хромосома є групою зчеплення генів

 2. Кількість груп зчеплення у кожного виду дорівнює гаплоїдному набору хромосом

 3. Кожний ген у хромосомі займає певне місце (локус). Гени в хромосомах розміщені лінійно.

 4. *Між негомологічними хромосомами може відбуватись обмін алелями гена.

 5. Між гомологічними хромосомами може відбуватись обмін алелями гена.


63. У яких відносних одиницях вимірюється відстань між генами в хромосомах?

 1. Метрах

 2. *Морганидах

 3. Міліметрах

 4. Нанометрах

 5. Сантиметрах


64. У яких реальних одиницях вимірюється відстань між генами в хромосомах?

 1. Метрах

 2. Сантиметрах

 3. Дециметрах

 4. Міліметрах

Е. *Нанометрах
65. Одна морганида дорівнює:

 1. 1 м

 2. 1 см

 3. 1 мм

 4. 1 нм

 5. *1 % кросинговеру


Каталог: downloads -> medbiology
downloads -> Фундаментальная наука в современной медицине 2013 : материалы науч практич конф молодых учёных / под ред. А. В. Сикорского, О. К. Кулаги, А. В. Стахейко, Т. В. Тереховой Минск : бгму, 2013 208 с
downloads -> Переход белорусской психиатрии на мкб-10: первые итоги
downloads -> Курс лекций по психиатрии и наркологии (учебное пособие)
downloads -> Министерство здравоохранения республики беларусь
medbiology -> Вопросы к модулю 3 «Простейшие»
medbiology -> Екзаменационные вопросы по медицинской биологии для иностранных студентов стоматологического факультета 1 курса
medbiology -> Подцарство простейшие – protozoa


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©zodorov.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница