Оптимизиране на силовата подготовка на подрастващи гимнастици, чрез използване на упражнения с ластицистраница3/3
Дата15.04.2018
Размер1.23 Mb.
ТипАнализ
1   2   3
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултатите от експеримента дадоха възможност да се установи ефективността на приложената методика от упражнения за силова подготовка с ластици.

Получените данни след статистическа обработка са представени в таблица 2.

Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛ

Контролна група

Експериментална група

Първо изследване


Второ изсладване

Първо изследване

Второ изсладване

Х

S

V

Х

S

V

Х

S

V

Х

S

V

Тест 1

31.5

3,42

10,8

38,7

2,22

5,72

33,5

3,42

10,2

43,25

3,95

9,13

Тест 2

15,6

2,7

17,3

16,6

3,7

23,3

16,4

3,58

21,8

18,4

1,67

9,09

Тест 3

11,6

4,04

34,8

12.0

3,08

25,6

8,4

2,3

27,4

12

1,41

11,7

Тест 4

138,3

6,39

4,62

139,9

5,22

3,76

138,9

6,89

4,96

141,0

5,97

4,23

Анализът на данните показват, че при всички всички експериментална тестове се наблюдава значително подобряване на силовите показатели при експерименталната група.(фиг.2). Подобрение се наблюдава и при експерименталната група, но то е незначително.

ПРОМЯНА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПРИ КОНТРОЛНАТА ГРУПАФиг.1
В началото на експеримента се наблюдават средни стойности на тест № 1 –„свиване и обтягане на ръцете в опора” при контролната група Х1=31,5 бр.като стойностите на коефицента на вариация са V%=10,8 Вкрая на експеримента настъпилата промяна е незначителна Х2=38,7 бр. като коефициента на вариация незначително е намалял V%=5,72. По зночителна промяна в показателя се наблюдава при експерименталната група- Х1=33,5 бр. и Х2=43,25 бр.(фиг.2)

Тест №2 «силово повдигане до стойка» е комплексен тест за подрастващи гимнастици.Отчетените средни стойности в началото на експеримента са съответно: Х1=15,6 бр при контролната група и Х2= 16.4 бр. при експерименталната група.Коефициента на вариация е сравнително висок и при двете изследвани групи.В края на експеримента се наблюдава запазване на стойностите на показателя при контролната група Х2 кг.=16,6 бр.и незначително повешаване при експерименталната група Х2 ек.=18,4 бр.
ПРОМЯНА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА ГРУПА

Фиг.2

Подобна закономерност се наблюдава и при тест № 3-„склопка-задмах”.В началото на експеримента средните стойности на контролната група са Х1=11,6бр., а на експерименталната група Х1=8,4 бр.Теста е сравнително труден за изпълнение на подрастващи гимнастици и за това коефициента на вариация е сравнително голям и при двете изследвани групи. V=34,8% при контролната група и V=27,4% при експерименталната група.В края на експеримента повишението на стойностите на показателя е незначително и при двете изследвани групи:Х2 кг.=12 бр. и Х2 ек.=12бр.Наблюдава се намаляване на коефициента на вариация и при двете изсладвани групи (Таблица 2)

Чрез теста "скок на дължина от място" проучихме нивото на развитие на взривна сила на долните крайници. В началото на експеримента средните стойности на изследвания показател са Х1=138,3, контролна група и Х1=138,9- експериментална група. В края на експеримента хомогенността на изследваните групи се запазва V%=3,76-контролна група и V%=4,23-експериментална група, но повишаването на стойностите на показателя е сравнително по-голямо при експерименталната група Х2 ек.=141.0 см. отколкото при контролната група Х2 кг.=139,9 см. (фиг.3)

Фиг.3


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Приложените от нас упражнения с ластици са спомогнали за повишаване на силовата издръжливост на подрастващите гимнастици.Тези упражнения бяха насочени от една страна съм развитие на силовите възможности на различни мускулни групи на тялото. От друга страна част от упражненията с ластици бяха насочени към по-комплексно въздействие, като освен за развитие на силовите възможности, ги използвахме и за подобряване и усъвършенстване на техниката на изпълнение на някои гимнастически упражнения.използвана литература:

1.Батов, Св. Единна програма за обучение и тренировка по спортна гимнастика., М и Ф., С., 1975.

2.Добрева, Ц. Система за подготовка на гимнастичките в спортната гимнастика. Болид Инс, С.,2007, с.5.

3.Единна програма за обучение и тренировка по спортна гимнастика, ЦС на БСФС, БФГ. С., 1977.

4.Единна програма и методика за обучение и тренировка по спортна гимнастика – мъже . ЦС на БСФС, БФГ ., С., 1987.

Optimising the strength training of young gymnasts by using exercises with elastic cords
Key words: strength training, elastic cords, young gymnasts

Strength practice is an essential factor for the improvement of the technical level of the gymnasts. It influences the study and execution of the special gymnastic exercises. The use of additional devices – elastic cords, will optimise the strength training of the young gymnasts.

The main goal of this research is the composition and approbation of a collection of exercises with elastic cords for the improvement of of the strength training of young gymnasts.
Гл.ас. д-р Калояна Крумова-Цончева, гл.ас.Мирослава Петкова; гл.ас.Недко Първанов

Великотърновски университет ”Св.Св.Кирил и Методий”, кат.ТМФВKaloyana.krumova@abv.bg

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©zodorov.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница