Вагітність як фізичний І психоемоційний стан


Тест-опитувальник «Задоволеність шлюбом» (У. Столін, Т. Романова, Р. Бутенко)страница22/32
Дата13.01.2019
Размер0.96 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32
Тест-опитувальник «Задоволеність шлюбом» (У. Столін, Т. Романова, Р. Бутенко)

Тест-опитувальник «Задоволеність шлюбом» призначений для експрес-діагностики ступеня задоволеності шлюбом, а також ступені узгодженості-неузгодженості задоволеності шлюбом конкретної подружньої пари.Методика «Емоційна задоволеність шлюбом» (В.С. Торохтій, 1998г.)

Як теоретична основа опитувальника, вибрано визначення, яке трактує задоволеність, як емоційно-оцінне відношення окремих або всіх членів групи (сім'ї) до своєї життєдіяльності і умов її протікання. З цього виходить, що емоції визначаються якою-небудь актуальною потребою і можливістю її задоволення. Задоволеність визначається величиною розриву між бажаннями людини і її реальними досягненнями, що на мові математики може представляти емоційну задоволеність (ЕЗ) у вигляді відношення умовної величини досягнення ) до умовної величини очікування (О).

Ступінь емоційної задоволеність підвищується, коли досягнення співпадають з домаганнями (тобто ЕЗ = 1,0), і знижується, якщо реальні досягнення відстають від бажань особи (тобто ЕЗ<1,0). У разі, коли досягнення перевищують прагнення індивіда, групи; тоді обов'язково породжуються очікування, які значно випереджають реальний темп поліпшення досягнень, що і служить причиною незадоволеності. У цій ситуації емоційна задоволеність існує нетривало і носить регресивний характер. Закономірність формування відносин реального досягнення і очікування визначила прийнятний засіб вимірювання рівня емоційної задоволеності - шкалу «очікувань-досягнень».

У вивченні емоційної задоволеності, цього складного явища, детермінованого численними чинниками, важливу роль виконує ідея пріоритетних, найзначущіших джерел (спонукачів) радості. В даному випадку йдеться про теорію соціальних порівнянь: домагання індивіда, групи (сім'ї) ґрунтуються на порівнянні себе як з власним минулим досвідом, так і з іншими людьми, групами. І в одному, і в іншому порівнянні емоційна задоволеність індивіда обумовлюється вірогідністю досягнення мети.

Оцінку цієї вірогідності, згідно теорії соціальних порівнянь, індивід (група) виробляє на основі природженого і раніше придбаного індивідуального досвіду, мимовільно зіставляючи інформацію про засоби, час, ресурси, необхідних для задоволення потреби, з інформацією, що поступила в даний момент. Отже, задоволеність — це певною мірою спокійна оцінка рефлексії минулого і справжнього положення справ. Зростання вірогідності, в результаті надходження нової інформації, породжує позитивні емоції, сприйняті у вигляді оцінки «краще»; падіння вірогідності веде до негативних емоцій, а отже, до оцінки «гірше».

Порівняння не тільки з минулим досвідом, але і з іншими людьми, групами, є також джерелом задоволеності. Традиційно фоном для порівняння служать люди, сім'ї, що живуть в безпосередньому оточенні, родичі, друзі, а також колишні однокласники і однокурсники. У такому разі члени однієї сім'ї, часто порівнюючи себе із звичною або значущою для них сім'єю, надають особливе значення характерним ознакам і своєї сім'ї, підвищуючи таким чином самооцінку до відмітки «краще», що сприяє розвитку емоційної задоволеності. І, навпаки, привабливість характерних ознак іншої сім'ї робить її референтною, що обумовлює занижену самооцінку на рівні «гірше» і зниження задоволеності.

Вищевикладена закономірність соціального порівняння поточного і минулого власного досвіду, а також порівняння його з досвідом інших індивідів (груп), використана в розробці наступної шкали опитувальника - шкали «порівнянь».

Отже, оцінка емоційної задоволеності, обумовленої реалізацією намічених бажань, виробляється за двома шкалами: шкала № 1 - шкала «очікувань - досягнень», і шкала № 2 - шкала «порівнянь», кожна з яких включає по 22 парні питання закритого типу, що відображають три області життєдіяльності сім'ї: спілкування, діяльність, дозвілля.

Таблиця 2.2.1

Структура шкали № 1 «очікувань-досягнень» («о-д»)Область емоційної задоволеності

Номери питань - «пара» опитувальника«о-д»

«о-д»

«о-д»

«о-д»

Спілкування

+ 1;7-

+13; 19+

+25; 31+

-37; 41-

Діяльність

+2; 8+

+ 14; 20-

+26; 32+

+38; 42-

Дозвілля

+3;9+

+ 15;21-

+27; 33+Таблиця 2.2.2

Структура шкали № 2 - шкала «порівнянь»

Область емоційної

Номери питань опитувальника

задоволеності


«зараз - раніше»

«у нас - у інших»

Спілкування

4-; 10-; 16+; 22+

28+; 34+; 39-; 43+

Діяльність

5-; 11-; 17+; 23 +

29+: 35-; 40-; 44+

Дозвілля

б+; 12+; 18-

24+; 30-; 36+

* Примітка. Знак "+" означає ствердну відповідь на дане питання, знак "-" - заперечення.

Таблиця 2.2.3

Інтерпретація показників за шкалами № 1 і № 2


Чисельний показник

0-2

3-7

8-14

15-19

20-22

Інтерпретація для шкали «очікувань-досягнень»

Не відповідає очікуванням

Частково не відповідає очікуванням

Відповідає

очікуваннямПеревищило очікування

Перевершило всі очікування

Інтерпретація для шкали «порівнянь»

Однозначно

гірше


Частково гірше

Нормально (краще)

Частково краще

Краще за всіх


Високий рівень емоційної задоволеності означає, що у всіх областях життєдіяльності сім'ї очікування, значною мірою, реалізуються і досягнення теперішнього моменту, що мають місце, переважають над результатами минулого досвіду, причому ці досягнення значні в порівнянні з аналогами інших сімей.

Середній рівень емоційної задоволеності сім'єю характеризується тим, що очікування індивіда реалізуються, повністю в одних сферах (наприклад, в спілкуванні і діяльності), і частково в інших (наприклад, області дозвілля).

Низький рівень емоційної задоволеності спостерігається у тому випадку, коли в кожній з позначених областей емоційної задоволеності наголошується мінімально можливе число відповідей, що співпали (3 з 11). На цьому рівні емоційна задоволеність може носити відтінок песимізму або до певної міри розчарування при порівнянні показників, вимірюваних за різними шкалами.Поделитесь с Вашими друзьями:

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32


База данных защищена авторским правом ©zodorov.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница