1. теоретические основы и классификация контроля


Ревізія операцій по розрахунках чеками зСкачать 199.87 Kb.
страница44/44
Дата13.01.2020
Размер199.87 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
2.3. Ревізія операцій по розрахунках чеками з лімітованих і нелімітованих чекових книжок
В системі безготівкових розрахунків через банківську систему України важливе місце займає розрахунковий чек.

Розрахунковий чекце документ, що містить письмове розпоряджен­ня власника рахунка (чекодавця) установі банку (банку-емітента), яка веде його рахунок, сплатити чекотримачу зазначену в чеку суму коштів. Чеки згруповані у чекових книжках. Чекові книжки поділяються на лімітовані та нелімітовані. Основна різниця між ними полягає в тому, що джерелом лімітованих чекових книжок є лімітований чековий раху­нок, відкритий клієнтом у банку, на який зараховуються грошові кошти з поточного рахунку відкритого у тому самому банку. Джерелом нелімітованих чекових книжок є позикові рахунки, на яких ведеться облік виданих клієнтові кредитів. На обкладинці лімітованої чекової книжки банк проставляє граничну суму-ліміт (цифрами і прописом) і засвідчує її підписом і печаткою.

Розрахунковий чек із чекової книжки пред'являється до оплати в банк чекотримача протягом десяти календарних днів (день виписки чека не враховується). Підприємство повинно регулювати перерахування коштів на рахунки лімітованих чекових книжок в межах мінімальної потреби (1 тиждень, декада), а загальний ліміт не повинен перевищувати місячну потребу в коштах для даного виду розрахунків.

З метою раціонального використання коштів, на початку ревізії необхідно перевірити, чи перевищує ліміт норма­льну потребу в коштах для проведення таких розрахунків, оскільки пере­вищення ліміту веде до заморожування коштів ревізуючого підприємст­ва і скорочення їх оборотності. Джерелом перевірки операцій по чеках є виписки банку, авансові звіти підзвітних осіб по виданих чекових книжках з відповідними дода­тками, реєстр чеків та відповідні облікові регістри. Ревізор повинен зіставити залишки ліміту із лімітованих чекових книжок з залишками на дату перевірки по рахунку 331 “Грошові доку­менти в національній валюті субрахунок “Лімітована чекова книжка”, а також із виписками банку. При такому порівнянні можуть бути виявлені розбіжності, їх можна пояснити тим, що видані із лімітованих чекових книжок (ЛЧК) чеки не були до кінця місяця пред'явлені в банк до оплати. При нормальних умовах залишок по цьому субрахунку повинен дорівнювати залишку, який значиться у чековій книжці.

Розрахункові чеки видаються підзвітними особами, як правило, одночасно із відпу­ском ТМЦ або виконання послуг. В практиці роботи зустрічаються ви­падки, коли підприємство видає чеки при повній або частковій відсут­ності реально відвантажених ТМЦ, виконання послуг і т.д. Виявивши такі випадки, ревізор повинен вжити відповідні заходи до винуватців у таких порушеннях. До кожного оплаченого чека ревізором підбирається підтверджуючі документи, які додаються до звіту підзвітними особами. При цьому необ­хідно знати, що по всіх оплачених рахунках постачальника повинні бути проставлені номери чеків, якими оплачені дані рахунки. На підставі пере­вірки виправдальних документів ревізор може виявити випадки оплати чековими книжками витрат інших підзвітних чи приватних осіб. Одноча­сно необхідно вияснити своєчасність надходження звітів від підзвітних осіб про використання коштів з чекових книжок, а також перевірити пра­вильність ведення обліку ЛЧК по кожній підзвітній особі.

Перевіряє ревізор також своєчасність і повноту зарахування невико­ристаного залишку ЛЧК на той же рахунок, з якого його депоновано. Аналогічно проводиться перевірка розрахунків з використанням не-лімітованих чекових книжок.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


База данных защищена авторским правом ©zodorov.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница